All for Joomla All for Webmasters

Uživanje u imunitetu od sudskih progona, visoka novčana primanja i privilegije - Beznačajne protokolarne Ustavne i zakonske nadležnosti Predsjedništva BiH: U igri je budžet od skoro 8 miliona maraka koji nitko ne kontroliše.

04 June 2018
(0 ocjena)
Pročitano 818 puta

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, na osnovu sadašnjeg Ustava, definisano je kao najviša državna institucija, u kojoj funkciju kolektivnog šefa države vrše ravnopravno tri člana iz reda konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine: bošnjačkog, srpskog i hrvatskog. Ustavne nadležnosti Predsjedništva definisane su članom V Ustava, koji predstavlja poseban aneks Okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini koji je parafiran u Daytonskom sporazumu 21. novembra 1995. godine i zvanično potpisan u Parizu 14. decembra 1995. godine.

Ustavne i zakonske nadležnosti Predsjedništva BiH

Članak V.

Predsjedništvo

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine se sastoji od tri člana: jednog Bošnjaka, jednog Hrvata, koji se biraju neposredno sa teritorija Federacije, i jednog Srbina, koji se bira neposredno sa teritorija Republike Srpske. 

1. Izbor i trajanje mandata 

a) Članovi Predsjedništva biraju se neposredno u svakom entitetu (tako da svaki glasač glasuje za popunjavanje jednog mjesta u Predsjedništvu), sukladno izbornom zakonu koji donosi Parlamentarna skupština. Međutim, prvi izbori će biti održani sukladno Aneksu 3. Općeg okvirnog sporazuma. Bilo koje upražnjeno mjesto u Predsjedništvu će biti popunjeno od odgovarajućeg entiteta, sukladno zakonu koji će donijeti Parlamentarna skupština.

b) Mandat članova Predsjedništva koji su izabrani na prvim izborima traje dvije godine; mandat članova izabranih nakon toga će biti četiri godine. Članovi Predsjedništva mogu biti birani još jedan uzastopni mandat, a nakon toga nemaju pravo izbora u Predsjedništvo prije isteka četverogodišnjeg roka.

2. Procedura

a) Predsjedništvo će usvojiti svoj poslovnik o radu koji će predvidjeti adekvatan vremenski rok za najavu sjednica Predsjedništva.

b) Članovi Predsjedništva će između sebe imenovati jednog člana za predsjedatelja. U prvom mandatu Predsjedništva, predsjedatelj će biti onaj član koji je dobio najveći broj glasova. Poslije toga, način izbora predsjedatelja, rotacijom ili na drugi način, odredit će Parlamentarna skupština sukladno članku IV. stavak 3.

c) Predsjedništvo će nastojati da usvoji sve odluke Predsjedništva – tj.one koje se tiču pitanja koja proizlaze iz članka V. (3), točke (a) do (e)-putem konsenzusa. Takve odluke mogu, pod uvjetima iz točke (d) ovog stavka, usvojiti dva člana ukoliko svi pokušaji da se dostigne konsenzus ne uspiju.

d) Član Predsjedništva koji se ne slaže sa odlukom, može odluku Predsjedništva proglasiti destruktivnom po vitalni interes entiteta za teritorij sa kojeg je izabran, pod uvjetom da to učini u roku od tri dana po njezinom usvajanju. Takva odluka će biti odmah upućena Narodnoj skupštini Republike Srpske, ukoliko je tu izjavu dao član sa tog teritorija; bošnjačkim delegatima u Domu naroda Federacije; ukoliko je tu izjavu dao bošnjački član; ili hrvatskim delegatima u istom tijelu, ukoliko je tu izjavu dao hrvatski član. Ukoliko takav proglas bude potvrđen dvotrećinskom većinom glasova u roku od 10 dana po upućivanju, osporavana odluka Predsjedništva neće imati učinka.

3. Ovlaštenja

Predsjedništvo je nadležno za:

a) Vođenje vanjske politike Bosne i Hercegovine.

b) Imenovanje veleposlanika i drugih međunarodnih predstavnika Bosne i Hercegovine, od kojih najviše dvije trećine mogu biti odabrani sa teritorija Federacije.

c) Predstavljanje Bosne i Hercegovine u međunarodnim i europskim organizacijama i institucijama i traženje članstva u onim međunarodnim organizacijama i institucijama u kojima Bosna i Hercegovina nije član.

d) Vođenje pregovora za zaključenje međunarodnih ugovora Bosne i Hercegovine, otkazivanje i, uz suglasnost Parlamentarne skupštine, ratificiranje takvih ugovora.

e) Izvršavanje odluka Parlamentarne skupštine.

f) Predlaganje godišnjeg proračuna Parlamentarnoj skupštini, uz preporuku Vijeća ministara.

g) Podnošenje izvješća o rashodima Predsjedništva Parlamentarnoj skupštini na njezin zahtjev, ali najmanje jedanput godišnje.

h) Koordinaciju, prema potrebi, sa međunarodnim i nevladinim organizacijama u Bosni i Hercegovini.

i) Vršenje drugih djelatnosti koje mogu biti potrebne za obavljanje dužnosti koje mu prenese Parlamentarna skupština, ili na koje pristanu entiteti.

4. Vijeće ministara

Predsjedništvo će imenovati predsjedatelja Vijeća ministara koji će preuzeti dužnost po odobrenju Zastupničkog doma. Predsjedatelj će imenovati ministra vanjskih poslova, ministra vanjske trgovine i druge ministre po potrebi, a koji će preuzeti dužnost po odobrenju Zastupničkog doma.

a) Predsjedatelj i ministri zajedno sačinjavaju Vijeće ministara i odgovorni su za provođenje politike i odluka Bosne i Hercegovine u oblastima kako je naznačeno u stavovima 1, 4 i 5 članka III, o čemu podnose izvješće Parlamentarnoj skupštini (uključujući, najmanje jedanput godišnje, izvješće o rashodima Bosne i Hercegovine).

b) Najviše dvije trećine svih ministara mogu biti imenovani sa teritorija Federacije. Predsjedatelj će, također, imenovati zamjenike ministara (koji neće biti iz istog konstitutivnog naroda kao i njihovi ministri), koji će preuzeti dužnost nakon odobrenja Zastupničkog doma.

c) Vijeće ministara će podnijeti ostavku ukoliko mu Parlamentarna skupština izglasa nepovjerenje.

5. Stalni komitet

a) Svaki član Predsjedništva će, po službenoj dužnosti, vršiti funkciju civilnog zapovjednika oružanih snaga. Nijedan entitet neće prijetiti silom niti upotrebljavati silu protiv drugog entiteta i ni pod kakvim okolnostima oružane snage jednog entiteta ne smiju ući niti boraviti na teritoriju drugog entiteta bez suglasnosti njegove vlade i Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Sve oružane snage u Bosni i Hercegovini će funkcionirati sukladno suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine.

b) Članovi Predsjedništva će izabrati Stalni komitet za vojna pitanja koji će koordinirati aktivnosti oružanih snaga u Bosni i Hercegovini. Članovi Predsjedništva ujedno su i članovi Stalnog komiteta.

POSLOVNIK O RADU PREDSJEDNIŠTVA BOSNE I HERCEGOVINE

Član 12.

(Imunitet članova Predsjedništva)

Svi članovi Predsjedništva za vrijeme obavljanja svojih dužnosti uživaju imunitet u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine.

 

Podsjećamo da je Ured za reviziju institucija BiH - Čuvari državnog novca uradio posljednji IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOJ REVIZIJI PREDSJEDNIŠTVA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2016. godinu u mjesecu JULU 2017. godine. Iz revizorskog izvještaja jasno je vidljivo zašto mnogi žele sjesti u protokoloranu debelu hladovinu člana Predsjedništva BiH, a u pitanju je 8 miliona konvertibilnih razloga.

PRILOG:

  • Izvor fotografija u sklopu članka: Nema fotografija u sklopu članka
  • NAPOMENA: -
  • Izvor video materijala u članku: Nema video materijala u sklopu članka
  • Autor naslova: Originalni naslov
  • Autor teksta / Izvor informacije: Portal Bisce.ba
  • Izvor naslovne fotografije: Internet
Top