NETRANSPARENTNOST: RAZOTKRIVANJE NEJASNOĆA OKO JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE – ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO UNSKO-SANSKOG KANTONA

Zavod za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona zaglibio je u zabrinjavajući nedostatak transparentnosti.

Izvor i link članka
BISCE.BA
Autor/ica članka
DURIĆ VAHIDIN

Transparentnost i odgovornost kamen su temeljac svake javne institucije, posebice onih odgovornih za zdravlje i dobrobit građana kojima služe. No, nad Zavodom za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona postavlja se zabrinjavajuće pitanje – je li to doista javna ustanova ili je zastrta privatnim interesima? Nepostojanje godišnjih financijskih izvještaja na službenoj web stranici i nedostatak transparentnosti oko trošenja javnih sredstava izazvali su ozbiljnu zabrinutost, ostavljajući građane u neznanju o tome kako se koristi njihov teško zarađeni novac. Nedostatak ključnih informacija, poput članova upravnog i nadzornog odbora, i raspodjele financijskih sredstava, otvara ozbiljna pitanja o predanosti institucije transparentnosti i javnom interesu.

Neuhvatljivi financijski izvještaji

Jedan od primarnih pokazatelja transparentnosti institucije je njezina spremnost na objavu godišnjih financijskih izvještaja. Ovi izvještaji pružaju sveobuhvatan pregled prihoda, rashoda i prakse upravljanja financijama organizacije. Nažalost, Zavod za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona zaostaje u ovom pogledu. Nepostojanje ovih ključnih dokumenata na službenoj web stranici izaziva čuđenje i potkopava povjerenje javnosti. Građani, koji imaju legitimno pravo znati kako se troši njihov porezni novac, ostali su u neznanju zbog nedostatka financijske transparentnosti. Ova neprozirnost ne samo da otežava mogućnost pomnog pregleda financijskog zdravlja organizacije, već također izaziva sumnje u potencijalno loše upravljanje ili prisutnost privatnih interesa unutar institucije.

Javni novac, privatni interesi?

Zavod za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona, kao javna ustanova, treba biti odgovorna prema građanima kojima služi. Međutim, nedostatak financijske transparentnosti postavlja pitanja o integritetu institucije i jesu li se privatni interesi infiltrirali u njezino poslovanje. Bez jasne slike o trošenju javnih sredstava, građani se pitaju koristi li se njihov novac primjereno i učinkovito. Nepostojanje financijskih izvještaja na službenoj web stranici otežava mogućnost procjene raspodjele resursa, utvrđivanja potencijalnih sukoba interesa ili otkrivanja nepravilnosti u financijskom upravljanju institucijom. Takav nedostatak nadzora otvara vrata potencijalnim zloupotrebama, korupciji ili preusmjeravanju javnih sredstava za privatnu korist.

Nedostatak objavljenih podataka o članovima upravnog i nadzornog odbora

Jedan od osnovnih pokazatelja odgovornosti javne ustanove je dostupnost sveobuhvatnih informacija o upravljanju i rukovođenju njome. Iznenađujuće, službena web stranica Zavoda za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona ne daje značajnije podatke o njegovoj upravljačkoj strukturi. Ovaj očigledan nedostatak osnovnih informacija onemogućuje javno razumijevanje procesa donošenja odluka u instituciji i raspodjele javnih sredstava. Bitan aspekt svake javne ustanove je upravljanje kroz upravne i nadzorne odbore, koji osiguravaju pravilan nadzor i odgovornost. Nažalost, Zavod za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona sastav ovih odbora drži pod velom tajne. Javnost ostaje neinformirana o pojedincima kojima su povjerene ključne odgovornosti za donošenje odluka. Ovaj nedostatak transparentnosti izaziva zabrinutost zbog mogućih sukoba interesa, favoriziranja ili odluka donesenih bez odgovarajuće stručnosti.

Podaci o financijskim izdvajanjima i plaćama

Transparentnost u pogledu financijskih aspekata javne ustanove ključna je za osiguranje pravilnog i odgovornog korištenja javnih sredstava. Nažalost, Zavod za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona skriva kritične informacije u vezi s financijskim izdvajanjima. Javnost ostaje u neznanju o mjesečnim novčanim naknadama članova upravnih i nadzornih odbora, kao io mjesečnoj plaći direktora. Ovaj nedostatak transparentnosti ometa javnu ocjenu pravednosti nagrađivanja i postavlja pitanja o potencijalnom lošem upravljanju ili zloupotrebi javnih sredstava. U demokratskom društvu građani imaju pravo zahtijevati transparentnost i odgovornost od javnih institucija. Ustanova za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona ne bi trebala biti izuzetak. Građani Unsko-sanskog kantona zaslužuju znati kako se njihov porezni novac koristi i je li u skladu s javnozdravstvenim potrebama zajednice.

Zaglibili u zabrinjavajući nedostatak transparentnosti

Upitan status Zavoda za zdravstvene ustanove Unsko-sanskog kantona kao javne ustanove zbog nedostatka financijske transparentnosti izazvao je ozbiljnu zabrinutost građana. Bez pristupa godišnjim financijskim izvještajima, javnost ostaje nesvjesna kako se troši njihov porezni novac i jesu li privatni interesi ušli u instituciju. Neophodno je da Zavod za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona poduzme hitne mjere kako bi se ova situacija popravila, objava financijskih izvještaja po godinama vratilo bi povjerenje građana. Transparentno financijsko upravljanje nije samo zakonska i etička obveza, već i preduvjet za učinkovitu i odgovornu javnozdravstvenu ustanovu. Zavod za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona zaglibio je u zabrinjavajući nedostatak transparentnosti. Nepostojanje objavljenih podataka o sastavu upravnih i nadzornih odbora, te neobjavljeni podaci o financijskim izdvajanjima doprinose atmosferi nejasnosti i sumnjičavosti. Kao javnoj ustanovi kojoj je povjerena dobrobit i zdravlje građana, Zavod za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona mora poštovati načela transparentnosti i odgovornosti.

Također pročitajte
Close
Back to top button
error: Upozorenje: Odabir sadržaja je onemogućen!!